Wet ruimtelijke ordening

Algemeen

 

Per 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganisaties verplicht om te werken met digitale ruimtelijke plannen. Tevens moeten vanaf dat moment alle plannen voldoen aan het pakket RO Standaarden 2008. Deze wettelijke verplichtingen vloeien voort uit het programma Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen (samengevat in de term DURP) van o.a. het ministerie van VROM. Naast de digitale verplichtingen vanuit de Wet ruimtelijke ordening (Wro), is wetgeving voor onder andere vergunningen in werking getreden. Deze wettelijke verplichtingen voor vergunningen (Wabo), bevatten minimale verplichtingen met betrekking tot digitalisering. De RO Standaarden 2008 moeten in voorkomende gevallen worden toegepast. Beide wettelijke verplichtingen hebben consequenties voor overheden en bureaus met betrekking tot techniek, inhoud en organisatie.

 

Dezta

 

Sinds 2003 is Dezta een pionier op het snijvlak van ruimtelijke ordening en ICT.

 

Alle ruimtelijke plannen die in procedure worden genomen zijn in digitale vorm voorbereid, vastgesteld, beschikbaar en te raadplegen.

EDOK-RO levert digitale diensten die betrekking hebben op de nieuwe praktijk rondom ruimtelijke plannen.

 

Digitale plannen? Wij hebben het antwoord!

 

Inschakeling geschiedt ook met betrekking tot de wijze waarop één en ander kan worden georganiseerd en geïmplementeerd. Het beschikbaar stellen van digitale bestemmingsplannen binnen de gemeentelijke organisatie of via het internet aan burgers roept bij velen praktische en organisatorische vragen op.

EDOK-RO levert digitale diensten die betrekking hebben op de nieuwe praktijk rond ruimtelijke plannen. Afgelopen jaren hebben we rijke ervaring opgebouwd en een open vizier voor nieuwe ontwikkelingen.

 

De digitale structuurvisie

 

Deze verplichting brengt met zich mee dat ruimtelijke plannen, dus ook structuurvisies, op een andere wijze moeten worden opgesteld. Binnen de wetgeving zijn meerdere mogelijkheden om tot een digitale structuurvisie te komen. Het is belangrijk om bij de start van het proces te bepalen wat het ambitieniveau van de opdrachtgever is.

Wij adviseren om een structuurvisie volledig objectgericht op te stellen, zodat een zo toegankelijk en uitwisselbaar mogelijk product ontstaat.

De kaart wordt objectgericht opgebouwd en de bijbehorende planteksten worden modulair geschreven op basis van de kaart. Vervolgens worden de teksten en de kaart aan elkaar gekoppeld, waardoor een interactief geheel ontstaat tussen kaart en tekst. Op deze manier kan bij het raadplegen van de kaart (het aanklikken van een vlak) de bijbehorende tekst worden opgevraagd.

Het eindproduct voldoet aan alle eisen die gesteld worden in de Wro (RO-standaarden) en kan op deze wijze gepubliceerd worden op de landelijke voorziening (RO-online).

Met een digitale structuurvisie van EDOK-RO bent u klaar voor de toekomst!