Home

 

EDOK-RO is een dynamisch adviesbureau in ruimtelijke ordening en stedenbouw.

 

Door het kleinschalige karakter kunnen wij u een innovatieve, persoonlijke en deskundige service bieden. Hierdoor kunt u als opdrachtgever zeker zijn van kwalitatief goede dienstverlening en producten. Onze medewerkers zorgen ervoor dat afspraken worden nagekomen. Uw vragen plaatsen wij in een ruimtelijke en bestuurlijke context. Vanuit dit oogpunt leveren wij u heldere adviezen en visies tegen een scherpe prijsstelling.

 

Ons uitgangspunt is dat elk vraagstuk in de ruimtelijke ordening en stedenbouw zijn eigen problematiek kent. Wij zijn in staat om voor elk plan een passende oplossing te bieden. Daarbij vertalen we de visie voor een gebied in een compacte en juridisch goed hanteerbare regeling. Een nuchtere eigentijdse kijk op de ruimtelijke ordening is ons kenmerk. EDOK-RO volgt de ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening nauwgezet en adviseert met beide benen op de grond.

 

EDOK-RO staat voor:

 

  • Visie
  • Kennis en innovatie
  • Ervaring
  • Klantgerichtheid
  • Persoonlijke benadering
  • Gedrevenheid
  • Deskundigheid
  • Korte communicatie lijnen
  • Een uitstekend netwerk van externe deskundigen
  • Relatief scherpe prijzen bereikt door een gunstig uurtarief

 

In een projectteamverband werken wij, naast onze eigen veelzijdigheid, samen met specialisten in aanverwante vakgebieden. Vanuit ons team wordt de basis gelegd voor onderzoek, plannen, haalbaarheidsstudies, visies en beleidsadviezen. Dit stelt ons in staat onze capaciteiten en kwaliteiten maximaal te bundelen.

 

Het bureau beschikt over korte lijnen met een keur aan specialistische adviesbureaus op het gebied van onder andere ecologie, planschade risico analyse, milieu, archeologie, geluid, bodem- en geuronderzoeken.

 

Om ruimtelijke ontwikkelingen beeldend te maken, zodat iedereen inzicht kan krijgen in de beoogde situatie kan een maquette het aangewezen instrument zijn. Hiervoor werken wij samen met Drenth maquettebouw in Zwolle.

 

Vooruitstrevende technieken

 

EDOK-RO volgt de ontwikkelingen rond nieuwe digitale plannen op de voet. Nieuwe technieken worden getoetst en ingepast in het werkproces. Hierdoor kunt u er als opdrachtgever zeker van zijn dat onze producten voldoen aan de meest recente normen.

 

Contact

 

Stelt u een kennismakingsgesprek op prijs of wilt u weten wat wij voor u betekenen? Dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen.

Het is eveneens mogelijk gebruik te maken van een gratis consult. Zie hiervoor de informatie verder op onze site.