Advies

Particulier advies

 

Wanneer u op of bij uw huis of erf een ontwikkeling mogelijk wilt maken, kunnen er door de gemeente verschillende zaken worden verlangd, zoals het aanvragen van een vergunning, het indienen van uw plan bij de welstandscommissie, het laten uitvoeren van onderzoeken of het laten opstellen van een bestemmingsplan.

Daarnaast dient de aanvraag soms gepaard te gaan met een goed beargumenteerde ruimtelijke onderbouwing of een stedenbouwkundig advies. In andere gevallen volstaat een eenvoudige check met het geldende bestemmingsplan.

 

Voor een particulier is het vrijwel onmogelijk om uit het woud van eisen en mogelijkheden te beoordelen welke procedures wel of niet gevolgd moeten worden. Voor EDOK-RO is dit echter het dagelijks werkveld en wij kunnen u ondersteunen met het volgende:

  • Het op maat adviseren over kansen en ontwikkelingen in de bebouwde kom, zowel op perceel-/ gebouwniveau als voor grootschaliger ontwikkelingen. Uw initiatief kan stedenbouwkundig en/of landschappelijk worden beoordeeld. Wij bieden begeleiding bij het doorlopen van diverse procedures en overleggen met (gemeentelijke) instanties en schatten uw kans van slagen in.
  • Het op maat adviseren over kansen en ontwikkelingen in het buitengebied, zoals hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing, nieuwe landgoederen, verbrede landbouw, Rood voor Rood of Ruimte voor Ruimte.
  • Het opstellen van bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, (erf)inrichtingsplannen en beeldkwaliteitplannen.
  • Het leveren van planologische en juridische ondersteuning bij ruimtelijke procedures, waaronder het voeren van overleg met overheden, het opstellen van bezwaarschriften en het coördineren van omgevingsvergunningprocedures.
  • Het uitzetten en coördineren van de uit te voeren onderzoeken.

 

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met EDOK-RO en indien gewenst een afspraak maken voor een gratis consult.

 

Gemeentelijk advies